Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Převeď jednotku času na jinou jednotku času.

Ukázka úlohy

19 h = s

10 d 22 h 3 min = min

5 d 8 h = h

11 h 42 min = min

Řešení úlohy

19 h = 68 400 s

10 d 22 h 3 min = 15 723 min

5 d 8 h = 128 h

11 h 42 min = 702 min

Řeš úlohy