Učitelé a rodiče

Zažij radost s fyzikou
Zábavná fyzika

Převody jednotek m, g, Pa, s, A, V Mechanika pohyb, síla, tlak, práce Elektřina napětí, proud, odpor Termika energie, skupenské teplo Optika světlo, lom, zrcadlá

Poslední získaný odznak

0

Moje odznaky

Převody jednotek

ÚLOHY

Všechny úlohy

Tisk úloh

Délka

Převod jednotek

Obsah

Převod jednotek

Objem

Převod jednotek

Hmotnost

Převod jednotek

Rychlost

Převod jednotek

Tlak

Převod jednotek

Hustota

Převod jednotek

Čas

Převod jednotek

Výkon

Převod jednotek

Elektrické napětí

Převod jednotek

Elektrický proud

Převod jednotek

Elektrický odpor

Převod jednotek

Teplota

Převod jednotek

HRY

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Bertě

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Bertě

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Bertě

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Bertě

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

Mechanika

ÚLOHY

Všechny úlohy

Tisk úloh

Pohyb

(9)

Zrychlení

(1)

Hustota látky

(4)

Síla

(7)

Tlak

(8)

Páka

(6)

Kladka

(5)

Nakloněná rovina

(4)

Archimédův zákon

(5)

Pascalův zákon

(7)

Práce

(7)

Výkon

(6)

Energie

(7)

Zvuk

(9)

Hydrostatický tlak

(5)

Test

HRY

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Bertě

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Bertě

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Bertě

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Bertě

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

Elektřina

ÚLOHY

Všechny úlohy

Tisk úloh

Ohmův zákon

(3)

Elektrický odpor

vodiče (5)

Sériové zapojení

(9)

Paralelní zapojení

(14)

Transformační poměr

(1)

HRY

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Bertě

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Bertě

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Bertě

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Bertě

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

Termika

ÚLOHY

Všechny úlohy

Tisk úloh

Vnitřní energie

(5)

Míchání vody

(1)

Měrné skupenské teplo

(1)

HRY

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Bertě

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Bertě

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Bertě

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Bertě

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa

Optika

ÚLOHY

Všechny úlohy

Tisk úloh

Rychlost světla

(2)

HRY

Hra

jenom pro mě

Hra

proti Bertě

Hra

proti kamarádovi

Hra Žebříky

Hra Žebříky

proti Bertě

Hra Žebříky

proti kamarádovi

Hra Bludiště

Hra Bludiště

proti Bertě

Hra Bludiště

proti kamarádovi

Hra Závody

Hra Závody

proti Bertě

Hra Závody

proti kamarádovi

Hra Hexagon

proti kamarádovi

Hra Mapa