Učitelé a rodiče

Rychlost (v), dráha (s), čas (t)

$$v = {s \over t}$$ $$[{{1 m} \over {1 s}}]$$ $$s = v . t$$ $$t = {s \over v}$$

Zrychlení (a), rychlost (v), čas (t)

$$a = {v \over t}$$ $$[{{1 m} \over {1 s^2}}]$$ $$v = a . t$$ $$t = {v \over a}$$

Síla (F), hmotnost (m), zrychlení (a)

$$F = m . a$$ $$[1 N = 1 kg . {{1 m} \over {1 s^2}}]$$

Gravitační síla (Fg) nebo Tíha (G)

$$G = F_g = m . g$$ $$g = 9,81 {{m} \over s^2}$$

Hustota (ρ), hmotnost (m), objem (V)

$$ρ = {m \over V}$$ $$m = V . ρ$$ $$V = {m \over ρ}$$

Vztlaková síla (Fvz), objem (V), hustota (ρ)

$$F_{vz} = V . ρ . g$$ $$V = {{F_{vz}} \over {ρ . g}}$$ $$ρ = {{F_{vz}} \over {V . g}}$$

Tlak (p), síla (F), plocha (S)

$$p = {F \over S}$$ $${F_1 \over S_1} = {F_2 \over S_2}$$ $$[1 Pa = {{1 N} \over {1 m^2}}]$$ $$F = p . S$$ $$S = {F \over p}$$

Moment síly (M), síla (F), délka ramena (l)

$$M = F . l$$ $$F = {M \over l}$$ $$l = {M \over F}$$ $$F_1 . l_1 = F_2 . l_2$$

Výkon (P), práca (W), čas (t)

$$P = {W \over t}$$ $$[1 W = {{1 J} \over {1 s}}]$$ $$W = P . t$$ $$t = {W \over P}$$

Výkon (P), síla (F), rychlost (v)

$$P = F . v$$ $$F = {P \over t}$$ $$v = {P \over F}$$

Elektrický odpor (R), napětí (U), proud (I)

$$U = R . I$$ $$[1 V = {{1 Ω} \over {1 A}}]$$ $$R = {U \over I}$$ $$I = {U \over R}$$

Elektrický odpor vodiče (R), rezistivita materiálu (ρ), délka vodiče (l), průřez vodiče/plocha (S)

$$R = ρ . {l \over S}$$