Učitelia a rodičia

Zaži radosť s fyzikou
Zábavná fyzika

Prevody jednotiek m, g, Pa, s, A, V Mechanika pohyb, sila, tlak, práca Elektrina napätie, prúd, odpor Termika energie, skupenské teplo Optika svetlo, lom, zrkadlá

Posledný získaný odznak

0

Moje odznaky

Prevody jednotiek

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Dĺžka

Prevod jednotiek

Obsah

Prevod jednotiek

Objem

Prevod jednotiek

Hmotnosť

Prevod jednotiek

Rýchlosť

Prevod jednotiek

Tlak

Prevod jednotiek

Hustota

Prevod jednotiek

Čas

Prevod jednotiek

Výkon

Prevod jednotiek

Elektrické napetie

Prevod jednotiek

Elektrický prúd

Prevod jednotiek

Elektrický odpor

Prevod jednotiek

Teplota

Prevod jednotek

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Berte

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Berte

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Berte

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Berte

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

Mechanika

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Pohyb

(9)

Zrýchlenie

(1)

Hustota látky

(4)

Sila

(7)

Tlak

(8)

Páka

(6)

Kladka

(5)

Naklonená rovina

(4)

Archimédov zákon

(5)

Pascalov zákon

(7)

Práca

(7)

Výkon

(6)

Energia

(7)

Zvuk

(9)

Hydrostatický tlak

(5)

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Berte

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Berte

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Berte

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Berte

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

Elektrina

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Ohmov zákon

(3)

Elektrický odpor

vodiča (5)

Sériové zapojenie

(9)

Paralelné zapojenie

(14)

Transformačný pomer

(1)

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Berte

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Berte

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Berte

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Berte

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

Termika

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Vnútorná energia

(5)

Miešanie vody

(1)

Merné skupenské teplo

(1)

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Berte

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Berte

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Berte

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Berte

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

Optika

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Rýchlosť svetla

(2)

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Berte

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Berte

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Berte

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Berte

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa