Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Preveď jednotku času na inú jednotku času.

Ukážka úlohy

4 d 14 h 53 min = s

1 428 min = h min

180 s = min

13 500 min = d h

Riešenie úlohy

4 d 14 h 53 min = 399 180 s

1 428 min = 23 h 48 min

180 s = 3 min

13 500 min = 9 d 9 h

Rieš úlohy