Učitelé a rodiče

Řeš úlohy


Typ úlohy:

Všechny úlohy


Jak řešit úkol:

Tvým úkolem je úspěšně dojít do cíle jako první a zvítězit tak nad Bertou. Cestou plníte různé úlohy. Ve hře se střídáte. Berta začíná jako první.

  1. Berta hodí kostkou a posune se o tolik polí, kolik mu padlo na kostce.
  2. Řeší úkol. Musí úkol vyřešit, jinak se vrátí na původní políčko.
  3. Na řadě jsi ty. Hodíš kostkou a posuneš se o tolik polí, kolik ti padlo na kostce.
  4. Řešíš úkol. Musíš ho vyřešit, jinak se vrátíš na původní políčko.
  5. Takto se střídáte. Vítězem se stane ten, kdo dorazí jako první do cíle. Potom hra končí.

Přeji hodně štěstí a ať vyhraje ten lepší z vás.