Učitelé a rodiče

Řeš úlohy


Typ úlohy:

Všechny úlohy


Jak řešit úkol:

Herní plán tvoří mapa města s bublinami. Pod každou je ukrytý úkol s jinou bodovou hodnotou, tu udává číslo uvnitř bubliny.

Tvým úkolem je obsadit co největší část města získáním požadované sumy bodů.

  1. Do začátku hry máš k dispozici určitý počet bodů a instrukci, jaké částky musíš dosáhnout.
  2. Hra začíná na bublině, kterou si vybereš.
  3. Plníš úkol, který je pod ní schovaný.
  4. Pokud úkol splníš, hodnota uvedená v bublině se ti přičte a bublina zbělá. To znamená, že jsi danou část města úspěšně obsadil/a.
  5. Pokud úkol nesplníš, stejná hodnota se ti odečte, bublina zůstane zelená a je stále k dispozici.
  6. Pokračovat můžeš vždy jen na sousední bublinu, ke které vede spojnice od obsazené bubliny.
  7. Takto řešíš úkoly, dokud nezískáš stanovené množství bodů nebo dokud neobsadíš všechny bubliny.
  8. Přijdeš-li v průběhu hry o všechny body, prohrál jsi.

Hra Mapa