Učitelé a rodiče

0 K = -273,15 °C

273,15 K = 0 °C

0 °C = 273,15 K

100 °C = 373,15 K

Jak řešit úkol:

Převeď jednotku teploty na jinou jednotku teploty.

Ukázka úlohy

504 K = °C

5 662 K = °C

792 K = °C

2 323,85 °C = K

Řešení úlohy

504 K = 230,85 °C

5 662 K = 5 388,85 °C

792 K = 518,85 °C

2 323,85 °C = 2 597 K

Řeš úlohy