Učitelé a rodiče

1 mg / m3 = 0,001 g / m3 = 10-3 g / m3

1 g / m3

1 kg / m3 = 1 000 g / m3 = 103 g / m3

1 g / cm3 = 1 000 000 g / m3 = 106 g / m3

Jak řešit úkol:

Převeď jednotku hustoty na jinou jednotku hustoty.

Ukázka úlohy

933 000 g / m3 = kg / m3

679 g / cm3 = kg / m3

0,000 000 847 g / cm3 = mg / m3

400 g / cm3 = g / m3

Řešení úlohy

933 000 g / m3 = 933 kg / m3

679 g / cm3 = 679 000 kg / m3

0,000 000 847 g / cm3 = 847 mg / m3

400 g / cm3 = 400 000 000 g / m3

Řeš úlohy