Učitelé a rodiče

1 Pa = 1 N / 1 m2

1 hPa = 100 Pa = 102 Pa

1 kPa = 1 000 Pa = 103 Pa

1 MPa = 1 000 000 Pa = 106 Pa

Jak řešit úkol:

Převeď jednotku tlaku na jinou jednotku tlaku.

Ukázka úlohy

481 hPa = kPa

78,1 kPa = hPa

3 990 hPa = kPa

329 000 000 Pa = MPa

Řešení úlohy

481 hPa = 48,1 kPa

78,1 kPa = 781 hPa

3 990 hPa = 399 kPa

329 000 000 Pa = 329 MPa

Řeš úlohy