Učitelé a rodiče

1 mm/s = 0,0036 km/h

1 cm/s = 0,036 km/h

1 dm/s = 0,36 km/h

1 km/h

1 m/s = 3,6 km/h

Jak řešit úkol:

Převeď jednotku rychlosti na jinou jednotku rychlosti.

Ukázka úlohy

8 500 mm/s = dm/s

407 dm/s = km/h

19 000 cm/s = km/h

31,86 km/h = cm/s

Řešení úlohy

8 500 mm/s = 85 dm/s

407 dm/s = 146,52 km/h

19 000 cm/s = 684 km/h

31,86 km/h = 885 cm/s

Řeš úlohy