Učitelé a rodiče

1 mg = 0,000 001 kg = 10-6 kg

1 g = 0,001 kg = 10-3 kg

1 dag = 0,01 kg = 10-2 kg

1 kg

1 t = 1 000 kg = 103 kg

Jak řešit úkol:

Převeď jednotku hmotnosti na jinou jednotku hmotnosti.

Ukázka úlohy

432 dag = mg

6 500 g = dag

0,302 g = mg

355 g = dag

Řešení úlohy

432 dag = 4 320 000 mg

6 500 g = 650 dag

0,302 g = 302 mg

355 g = 35,5 dag

Řeš úlohy