Učitelé a rodiče

1 mm3 = 0,000 000 001 m3 = 10-9 m3

1 cm3 = 0,000 001 m3 = 10-6 m3

1 dl = 0,001 m3 = 10-4 m3

1 l = 0,001 m3 = 10-3 m3

1 dm3 = 0,001 m3 = 10-3 m3

1 hl = 0,1 m3 = 10-1 m3

1 m3

1 km3 = 1 000 000 000 m3 = 109 m3

Jak řešit úkol:

Převeď jednotku objemu na jinou jednotku objemu.

Ukázka úlohy

600 dl = l

36 100 dm3 = hl

50 dl = km3

147 000 000 000 000 l = km3

Řešení úlohy

600 dl = 60 l

36 100 dm3 = 361 hl

50 dl = 0,000 000 000 005 km3

147 000 000 000 000 l = 147 km3

Řeš úlohy